دسته: تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین
بهمن فاطمی

تحلیل بیت کوین 23 اسفند 1402

تحلیل بیت کوین 23 اسفند 1402 – امروز 23 اسفند 1402 هستش و بیت کوین در عدد 72000 قرار داره عددی که کسی شاید فکرشم نمیکرد به این زودی بهش برسیم اما در حال حاضر